دورههای زمانی نگهداری و بازسازی سطوح رنگ آمیزی شده

بسته به شرایط فصلی و نوع محصول …

توجه: دوره‌های نگهداری به جهت موقعیت مکانی (شمال، جنوب، شرق، غرب) و میزان رنگ استفاده شده به ویژه برای پوشش‌های شفاف بستگی دارد (رنگ های روشن دارای دوره نگهداری کوتاه تری هستند).