دستورالعمل‌های کلی کار

یادداشت های مهم

▪  کلیه محصولات Remmers باید قبل از استفاده کاملاً هم زده شوند.

▪  کلیه محصولات Remmers بسته بندی شده و آماده استفاده هستند و نیازی به رقیق کردن آنها نیست.

▪ رنگ‌های مختلف یک محصول را  می‌توان با هم مخلوط کرد، اما محصولات مختلف نباید با هم مخلوط شوند.

▪  چوب های نرم (کاج و غیره) قبل از  استفاده در فضای باز  با محصولات سری  Adolit باید اشباع شوند. در صورت استفاده از محصول  HK-Lasur نیازی به اشباع کردن جوب نیست.

▪  بطور کلی حداقل دو لایه ضروری است  و زمان انتظار بین لایه‌ها را باید رعایت کرد.

▪ رعایت مقدار مصرف و اطلاعات فنی محصول الزامی است.

آماده سازی قبل از اجرا

▪  رنگ آمیزی‌های قدیمی را که باد کرده‌اند و از سطح جدا شده‌اند را باید بخوبی تمیز کرد.

▪  چوب خام و سطوح قدیمی باید بخوبی سمباده زده شود. به این ترتیب می‌توان رنگ جدید را روی سطح بهتری اجرا کرد.

▪  گرد و خاک ناشی از سنباده زنی باید بخوبی از سطح کار تمیز شود.  برای محصولاتی که با گرد و خاک سنباده زنی قابل مخلوط شدن هستند نیاز به این کار نیست.

▪  چوب هایی که برای رنگ آمیزی  استفاده می‌شوند باید تمیز و عاری از خاک و روغن باشند.

▪  هنگام رنگ آمیزی ، برس را باید در جهت راه چوب کشید.

وسایل و تجهیزات رنگ‌آمیزی

▪  استفاده از ابزار و تجهیزات با کیفیت، بطور قابل توجهی روی کیفیت کار تأثیر می گذارد.

▪  انتخاب درست برس؛ از برس با الیاف  طبیعی برای رنگ‌های پایه روغن و از برس‌های الیاف اکریلیک برای رنگ‌های پایه آب استفاده شود.

▪  برخی از محصولات Remmers را طبق اطلاعات فنی محصول می توان بروش پیستوله استفاده کرد.