دارای معتبرترین گواهینامه های جهانی

Öko – Test

دریافت درجه “خیلی خوب” Öko – Test از آزمون Hartwachs – Öl توسط محصول

گواهی ایمنی اسباب بازی

دارای گواهی ایمنی اسباب بازی کودکان

Selbst Ist Der Mann

رنگهای پوششی و روغنهای مبلمان فضای سبز، اعطای جایزه ‘‘Selbst ist der Mann’’

گواهی “فرشته آب”

Remmers محصولات ممتاز پایه آب وزارت محیط زیست آلمان گواهی “فرشته آب”

Remmers محصولات ممتاز محافظت کننده

RAL دارای گواهی تأثیرات حفاظتی این محصولات توسط سازمانهای مستقل مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته است.